Om Anna

Jag heter Anna Norin och bor i Hudiksvall med min familj. Jag är i mångt och mycket fostrad inom idrottsrörelsen och är fortfarande aktiv och engagerad inom idrotten.

Jag arbetade under många år som sportjournalist. Efter omskolning har jag idag breda kunskaper om rehabilitering med en fil kand i rehabiliteringsvetenskap samt pedagogisk utbildning. Jag har själv upplevt både arbetslöshet och sjukskrivning, därför känner jag starkt för den målgruppen människor och vet vad som kan hända när man ”hamnar utanför”.

Att arbeta med människor har gått som en röd tråd genom mitt liv. Jag är gediget och uppriktigt nyfiken på människor. För mig är det viktigt att möta individen där den är och utgå därifrån, allt enligt Kirkegaard.

”Det finns inga jobb” – det är en vanlig myt som vi gärna vill slå hål på. Det finns visst jobb, svårigheten kan ligga i att hitta dem. Den dolda arbetsmarknaden är betydligt större än den öppna/synliga. Utmaningen ligger i att hitta andra vägar. Kontakter och nätverk är en mycket viktig del av detta och där ligger vi klart i framkant. Vår styrka ligger i den lokala förankringen och våra stora kontaktnät som vi gärna använder.